Thiết bị thí nghiệm cơ bản xem tất cả

   Hóa sinh chuyên sâu (AAS/GC/HPLC...) xem tất cả

Máy đo tổng cacbon TOC xách tay Sievers CheckPoint

Model: Sievers CheckPoint Hãng: SUEZ (Mỹ)

Máy đo tổng cacbon TOC Online Sievers M9 On-Line

Model: Sievers M9 On-Line Hãng: SUEZ (Mỹ)

   Tủ lạnh - tủ đông - âm sâu - tủ vacxin.... xem tất cả

   Quan trắc thời tiết - khí tượng - thủy văn xem tất cả

Trạm giám sát chất lượng không khí AQMESH

Model: AQMesh Hãng: Đang cập nhật

   Cảnh báo, giám sát nhiệt độ - độ ẩm... xem tất cả

   Y tế - kiểm soát nhiễm khuẩn CSSD xem tất cả

   Hệ thống xử lý rác thải - nước thải y tế xem tất cả