Thiết bị thí nghiệm cơ bản xem tất cả

   Phân tích Sắc ký/ Quang phổ/ chuyên sâu xem tất cả

Máy đo tổng cacbon TOC xách tay Sievers CheckPoint

Model: Sievers CheckPoint Hãng: SUEZ (Mỹ)

Máy đo tổng cacbon TOC Online Sievers M9 On-Line

Model: Sievers M9 On-Line Hãng: SUEZ (Mỹ)

   Thiết bị Vi sinh - Sinh học phân tử xem tất cả

   Quan trắc thời tiết - khí tượng - thủy văn xem tất cả

Trạm giám sát chất lượng không khí AQMESH

Model: AQMesh Hãng: Đang cập nhật

   Thiết bị Quan trắc - Môi trường xem tất cả

   Cảnh báo, giám sát nhiệt độ - độ ẩm... xem tất cả

   Thiết bị Y tế - Dược phẩm xem tất cả

   Vật tư tiêu hao Sắc ký - Quang phổ ... xem tất cả