Thiết Bị Môi Trường xem tất cả

GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH NHU CẦU OXY HÓA HỌC PeCOD® COD Analyzer

Model: PeCOD® COD Analyzer Hãng: Mantech - Canada

   Xét nghiệm - Vi sinh- Sinh học phân tử xem tất cả

   Thiết bị thí nghiệm cơ bản thí nghiệm xem tất cả

   Hóa sinh chuyên sâu (AAS/GC/HPLC...) xem tất cả

Máy đo tổng cacbon TOC xách tay Sievers CheckPoint

Model: Sievers CheckPoint Hãng: SUEZ (Mỹ)

Máy đo tổng cacbon TOC Online Sievers M9 On-Line

Model: Sievers M9 On-Line Hãng: SUEZ (Mỹ)

   Tủ lạnh - tủ đông - âm sâu - tủ vacxin.... xem tất cả

   Quan trắc thời tiết - khí tượng - thủy văn xem tất cả

Trạm giám sát chất lượng không khí AQMESH

Model: AQMesh Hãng: Đang cập nhật

   Y tế - kiểm soát nhiễm khuẩn CSSD xem tất cả

Xe đẩy chuyển giá rửa dụng cụ

Model: DIS-WD6010 Hãng: Smeg (Italia)

Hóa chất tẩy rửa dụng cụ Y tế

Model: DENTALZYM5 Hãng: Smeg (Italia)

Hóa chất tẩy rửa dụng cụ Y tế

Model: ECOSEPT Hãng: Smeg (Italia)

   Xử lý rác thải - nước thải y tế/ thí nghiệm xem tất cả