Xét nghiệm - Vi sinh- Sinh học phân tử xem tất cả

   Thiết bị thí nghiệm cơ bản thí nghiệm xem tất cả

   Hóa lý chuyên sâu (AAS/GC/HPLC...) xem tất cả

VANTA-C Series

Model: VANTA-C Series Hãng: EVIDENT (OLYMPUS)

VANTA-M Series

Model: VANTA-M Series Hãng: EVIDENT (OLYMPUS)

XMET8000-Expert

Model: XMET8000-Expert Hãng: Hitachi High Tech - Nhật Bản

XMET8000-Optimum Geo

Model: XMET8000-Optimum Geo Hãng: Hitachi High Tech - Nhật Bản

   Tủ lạnh - tủ đông - âm sâu - tủ vacxin.... xem tất cả

   Môi trường - khí tượng - thủy văn xem tất cả

   Y tế - kiểm soát nhiễm khuẩn CSSD xem tất cả

Xe đẩy chuyển giá rửa dụng cụ

Model: DIS-WD6010 Hãng: Smeg (Italia)

Hóa chất tẩy rửa dụng cụ Y tế

Model: DENTALZYM5 Hãng: Smeg (Italia)

Hóa chất tẩy rửa dụng cụ Y tế

Model: ECOSEPT Hãng: Smeg (Italia)

   Xử lý rác thải - nước thải y tế/ thí nghiệm xem tất cả