Máy hấp ướt tiệt khuẩn (tiệt khuẩn bằng hơi nước)

Phương pháp hấp ướt tiệt khuẩn

  • Hấp ướt là phương pháp thông thường, thích hợp nhất để tiệt khuẩn cho các dụng cụ chịu được nhiệt độ và độ ẩm cao.
  • Nguyên lý tiệt khuẩn bằng phương pháp hấp ướt: Trong nồi hấp (autoclave) dụng cụ tràn ngập trong hơi nước với áp suất và nhiệt độ cao. Sau một thời gian nhất định tất cả các loại vi khuẩn đều bị tiêu diệt.
  • Có thể sử dụng nồi áp suất: thời gian tiệt khuẩn tối thiểu là 30 phút
  • Tiệt khuẩn bằng hấp ướt có ưu điểm: không độc, rẻ tiền.
  • Nhược điểm: không tiệt khuẩn được các loại dầu, mỡ, phấn bột.

No products were found matching your selection.