Y tế - kiểm soát nhiễm khuẩn CSSD

 • Máy tiệt khuẩn bằng khí EO sử dụng khí EO (Ethylene Oxide)

  Máy tiệt khuẩn bằng khí EO sử dụng khí EO (Ethylene Oxide) (3)

 • Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp PLASMA

  Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp PLASMA (4)

 • Nồi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế sấy chân không

  Nồi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế sấy chân không (8)

 • Máy rửa khử khuẩn dụng cụ bệnh viện/ CSSD

  Máy rửa khử khuẩn dụng cụ bệnh viện/ CSSD (11)