Máy huỳnh quang XRF/nhiễu xạ tia XRD

Công ty YOUNG IN Chromass Co., Ltd. với hơn 30 năm kinh nghiệm trong sản xuất các thiết bị sắc ký có độ tin cậy và chất lượng tại Hàn Quốc;

Các sản phẩm sắc ký của Công ty YOUNG IN Chromass Co., Ltd. bao gồm: máy sắc ký khí (GC); máy sắc ký khí khối phổ (GCMS); sắc ký lỏng cao áp (HPLC); sắc ký lỏng cao áp ghép khối phổ (LCMS) và phần mềm hệ thống sắc ký. Công ty YOUNG IN Chromass Co., Ltd. còn sản xuất máy lọc nước siêu sạch (WPS) cũng như máy quang phổ hồng ngoại Fourier (FTIR).

Các model sản phẩmCông ty YOUNG IN Chromass Co., Ltd.

 1. Máy sắc ký lỏng cao áp HPLC/ Compact/ UHPLC/ HPC/ GEL: YL9100 Plus | YL9300  | ChroZen UHPLC | YL9100S | YL9100S | YL9100 GPC
 2. Sắc ký lỏng khối phổ 01 tứ cực LCMS: Model: YL9900 LC/MS + YL9100 Plus
 3. Máy sắc khí GC đầu dò thường: YL6500 GC
 4. Sắc ký khí khối phổ GCMS: YL6900 GC/MS
 5. Máy lọc nước siêu sạch loại I phòng thí nghiệm: aquaMAX™ Ultra Series
 6. Máy lọc nước loại II, loại III phòng thí nghiệm: aquaMAX™ Basic Series
 7. Máy sinh khí Nitrogen Nitrogen Generators: MISTRAL EVOLUTION | N2 Tower Plus | Model: N2-Whisper
 8. Máy sinh khí Hydro Hydrogen Generator: NM H2 Plus Series | PG H2 Plus Series
 9. Máy sinh Khí Zero ( Zero air generator): GT Series | GT Series
 10. Máy sinh khí Hydrogen/Air Generator: FID Tower Plus | Whisper Hybrid
 11. Máy quang phổ hồng ngoại FTIR Spectrometer: YL2000 | YL2300

Mọi thông tin xin liên hệ:

TEL.+82-31-428-8700

FAX.+82-31-428-8787

Địa chỉ: YL Instrument Co.,Ltd. 60, Anyangcheondong-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14042, Republic of Korea

Email: Export@youngincm.com

Web: www.youngincm.com

Showing all 9 results