Tin kỹ thuật

Ưu điêm và nhược điểm tiệt trùng bằng khí EO Máy hấp tiệt trùng EO GAS  – Thiết bị tiệt trùng sản xuất bởi Person Medical – Hàn Quốc được Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO phân phối tại Việt Nam. Xuất xứ: Person...  Xem chi tiết

Ứng dụng thiết bị phân tích dòng liên tục CFA Model: SAN++ Hãng sản xuất: SKALAR – Hà Lan Xuất xứ: Hà Lan   Ứng dụng xác định Cyanua và Phenol trong nước 1. Tổng quan Thiết bị phân tích...  Xem chi tiết

Thiết bị môi trường lao động thông tư 3733 HAI MƯƠI MỐT (21) TIÊU CHUẨN, NĂM (05) NGUYÊN TẮC VÀ BẢY (07) THÔNG SỐ VỆ SINH LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y...  Xem chi tiết

DANH MỤC CÁC NGUỒN THẢI PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 1. Các nguồn thải...  Xem chi tiết

Việc sử dụng các vật liệu nguy hiểm và dễ cháy là một phần của công việc hàng ngày trong hầu hết các phòng thí nghiệm. Trên cơ sở hàng ngày, việc cất giữ không đúng cách vật liệu như...  Xem chi tiết