Smeg-GW6010-dim

Kích thươc Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sấy khô tự động 234 lít WD6010

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sấy khô tự động 234 lít, cửa kép kiểu chửa cốt (hinged door) Model: WD6010

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sấy khô tự động 234 lít, cửa kép kiểu chửa cốt (hinged door) Model: WD6010