Thông số Máy rửa dụng cụ khử khuẩn bệnh viện WD6010 và WD7010_234 Lít

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sấy khô tự động 234 lít, cửa kép kiểu trượt
Model: WD7010