Khay giá và Hóa chất cho máy rửa dụng cụ y tế, bệnh việ SMEG (Ý)

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sấy khô tự động 348 lít, cửa kép
Model: WD7015