Smeg-WD7015

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sấy khô tự động 348 lít, cửa kép, Model: WD7015

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sấy khô tự động 348 lít, cửa kép, Model: WD7015

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sấy khô tự động 348 lít, cửa kép, Model: WD7015