Máy sàng ray phòng thí nghiệm HAVER & BOECKER – Đức

Máy sàng ray phòng thí nghiệm Haver & Boecker

1.  Giới thiệu hãng HAVER & BOECKER – Đức:

 • Giai đoạn 1887 – 1912: Carl Haver và Eduard Boecker sáng lập công ty ở Hohenlimburg, Germany.
 • Giai đoạn 1913 – 1937: giai đoạn công ty Haver & Boecker hoạt động ổn định.
 • Giai đoạn 1938- 1962: giai  đoạn công ty Haver & Boecker phát triển mở rộng.
 • Giai đoạn 1963- 1987: giai đoạn công ty Haver & Boecker phát triển các thành tựu kỹ thuật
 • Giai đoạn 1988- đến này: giai đoạn công ty Haver & Boecker phát triển mở rộng trên toàn cầu.

                                       Hình 1: giai đoạn đầu thành lấp công ty Haver & Boecker

2.  Các model máy sàng ray phòng thí nghiệm Haver & Boecker – Đức:

A. Máy sàng ray phòng thí nghiệm Haver & Boecker model: HAVER EML 200:

 • Máy sàng ray cho mẫu khô hoặc mẫu ướt (tùy theo phiên bản)
 • Khối lượng mẫu sàng lên đến 3kg
 • Dải kích cỡ sàng ray: 20µ – 125mm
 • Đường kính sàng ray: 50 – 203mm
 • Lựa chọn bộ sàng ray kích thước 200 x 50 mm theo tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1 / ASTM; Đĩa sàng: 45 µm, 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, đĩa hứng
 • Số lượng ray tối đa:
  • Tối đa 9 sàng với ray cao 50mm
  • Tối đa 15 sàng với ray cao 32mm
 • Các mã đặt hàng của máy sàng ray phòng thí nghiệm Haver & Boecker model: HAVER EML 200:
  • Máy sàng ray EML 200 Pure với bộ kẹp (clamping system)  loại Classic “Eco”, sàng mẫu khô 3kg, , mã đặt hàng: 550098
  • Máy sàng ray EML 200 Premium với bộ kẹp (clamping system)  loại Classic ,sàng mẫu khô 3kg,  mã đặt hàng: 550107
  • Máy sàng ray EML 200 Premium với bộ kẹp kiểu tháo lắp nhanh TwinNut , sàng mẫu khô 3kg, mã đặt hàng: 550099
  • Máy sàng ray EML 200 Premium Remore với bộ kẹp (clamping system)  loại Classic, sàng mẫu ướt 3kg , mã đặt hàng: 550110
  • Máy sàng ray EML 200 Premium Remore với bộ kẹp kiểu tháo lắp nhanh TwinNut, sàng mẫu ướt 3kg, mã đặt hàng: 550100

Hình 1: Máy sàng ray mẫu khô 3kg HAVER EML 200 Pure

Hình 2: Máy sàng ray mẫu khô 3kg HAVER EML 200 Premium

Hình 3: Máy sàng ray mẫu ướt 3kg HAVER EML 200 Premium Remote

B. Máy sàng ray phòng thí nghiệm Haver & Boecker model: HAVER EML 315 digital plus:

 • Máy sàng ray cho mẫu khô hoặc mẫu ướt (tùy theo phiên bản)
 • Khối lượng mẫu sàng lên đến 6kg
 • Biên độ rung điều chỉnh: 0.1 – 2.0 mm
 • Đường kính sàng ray: 200 mm*, 203 mm (8″)*, 300 mm, 305 mm (12″), 315 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm
 • Số lượng ray tối đa:
  • 10 ray cỡ 200mm – 8” kèm thêm khay hứng và nắp đậy
  • Hoặc 8 cái cho sàng 250 mm – 300 mm – 305 mm kèm thêm khay hứng và nắp đậy
 • Các mã đặt hàng của máy sàng ray phòng thí nghiệm Haver & Boecker model: HAVER EML 315 Digital Plus:
  • Máy sàng ray EML 315 digital plus T  với bộ kẹp (clamping system)  loại Classic, sàng mẫu khô 6kg, , mã đặt hàng: 550047
  • Máy sàng ray EML 315 digital plus T với bộ kẹp kiểu tháo lắp nhanh TwinNut , sàng mẫu khô 6kg, mã đặt hàng: 550072
  • Máy sàng ray EML 315 digital plus N với bộ kẹp (clamping system)  loại Classic, sàng mẫu ướt 6kg, , mã đặt hàng: 550050
  • Máy sàng ray EML 315 digital plus N với bộ kẹp kiểu tháo lắp nhanh TwinNut , sàng mẫu ướt 6kg, mã đặt hàng: 550074

Hình 4: Máy sàng ray mẫu khô, sàng 6 kg, EML 315 digital plus T , TwinNUT

Hình 5: Máy sàng ray mẫu ướt sàng 6 kg, EML 315 digital plus N , TwinNUT

Hình 6: Máy sàng ray mẫu khô sàng 6 kg, EML 315 digital plus T , Classic

C. Máy sàng ray phòng thí nghiệm Haver & Boecker model: HAVER EML 450 digital plus:

 • Máy sàng ray cho mẫu khô hoặc mẫu ướt (tùy theo phiên bản)
 • Khối lượng mẫu sàng lên đến 15 kg
 • Biên độ rung điều chỉnh: 0.1 – 2.0 mm
 • Đường kính sàng ray: 200 mm, 203 mm (8″), 250 mm, 300 mm, 305 mm (12″), 315 mm
 • Bộ nhớ có 99 chương trình sàng ray
 • Các mã đặt hàng của máy sàng ray phòng thí nghiệm Haver & Boecker model: HAVER EML 450 Digital Plus:
  • Máy sàng ray EML 450 digital plus T  với bộ kẹp (clamping system)  loại Classic, sàng mẫu khô 15kg, , mã đặt hàng: 550025
  • Máy sàng ray EML 450 digital plus T với bộ kẹp kiểu tháo lắp nhanh TwinNut , sàng mẫu khô 15kg, mã đặt hàng: 550076
  • Máy sàng ray EML 450 digital plus N với bộ kẹp (clamping system)  loại Classic, sàng mẫu ướt 15kg, , mã đặt hàng: 550032
  • Máy sàng ray EML 450 digital plus N với bộ kẹp kiểu tháo lắp nhanh TwinNut , sàng mẫu ướt 15kg, mã đặt hàng: 550078

Hình 7: Máy sàng ray mẫu khô, sàng 15 kg, EML 450 digital plus T , TwinNUT

Hình 8: Máy sàng ray mẫu ướt, sàng 15 kg, EML 450 digital plus N , TwinNUT

Hình 9: Máy sàng ray mẫu khô sàng 15 kg, EML 450 digital plus T , Classic

D. Máy sàng ray phòng thí nghiệm Haver & Boecker dòng W.S. TYLER® Ro-Tap®

Máy sàng ray phòng thí nghiệm, sàng 6 kg, mẫu khô, dòng W.S. TYLER® Ro-Tap®

Model: RX-30-10 (code: 550411)

Hãng sản xuất: Haver & Boecker – Đức

Xuất xứ: Mỹ

 • Máy sàng ray W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-30– 10 cho sàng mẫu khô, phù hợp với sàng có đường kính 300mm (12”)
 • Máy sàng ray W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-30 – 10 không những chuyển động tròn và táp của hand sieving  mà của cả tác động cơ học
 • Có thể sàng cho những mẫu vật liệu bị kết tụ
 • Được quy định tại các tiêu chuẩn FEPA của ngành công nghiệp mài mòn
 • Tủ hấp thụ âm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn phù hợp với yêu cầu CE cảu EUROPE (lựa chọn thêm)
 • Bộ điều khiển cho sàng 3D tiết kiệm thời gian
 • Dễ dàng kiểm soát
 • Đường kính sàng ray: 300 mm, 305mm (12″)
 • Phù hợp với 5 ray chuẩn (300/305x50mm) hoặc 12 ray nửa (half sieves) (300/305x32mm)
 • Khối lượng mẫu: cực đại là 6kg
 • Nguồn điện: 230V, 50/ 60 Hz
 • Thời gian: 0 – 99 phút
 • Dao động Tap/ phút: 150
 • Dao động/ phút: 278
 • Bộ truyền động: động cơ điện với bánh răng wom gear
 • Độ ồn: ≤ 70 dBA
 • Khối lượng thiết bị: 82kg (không bao gồm sàng)
 • Kích thước: 71x54x64cm

Hình 10: Máy sàng ray phòng thí nghiệm, sàng 6 kg, mẫu khô, dòng W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-30-10

Mày sàng ray phòng thí nghiệm, sàng 3 kg, mẫu khô, dòng W.S. TYLER® Ro-Tap®

Model: RX-29-10 (code: 550295)

Hãng sản xuất: Haver & Boecker – Đức

Xuất xứ: Mỹ

 • Máy sàng ray W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-29 – 10 cho sàng mẫu khô, phù hợp với sàng có đường kính 203mm (8”)
 • Máy sàng ray W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-29 – 10 không những chuyển động tròn và táp của hand sieving  mà của cả tác động cơ học
 • Có thể sàng cho những mẫu vật liệu bị kết tụ
 • Được quy định tại các tiêu chuẩn FEPA của ngành công nghiệp mài mòn
 • Tủ hấp thụ âm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn phù hợp với yêu cầu CE cảu EUROPE (lựa chọn thêm)
 • Bộ điều khiển cho sàng 3D tiết kiệm thời gian
 • Dễ dàng kiểm soát
 • Đường kính sàng ray: 200 mm, 203 mm (8″)
 • Phù hợp với 6 ray chuẩn (200/203x50mm) hoặc 13 ray nửa (half sieves) (200/203x32mm)
 • Khối lượng mẫu: cực đại là 3kg
 • Nguồn điện: 230V, 50/ 60 Hz
 • Thời gian: 0 – 99 phút
 • Dao động Tap/ phút: 150
 • Dao động/ phút: 278
 • Bộ truyền động: động cơ điện với bánh răng wom gear
 • Độ ồn: ≤ 70 dBA
 • Khối lượng thiết bị: 124kg (không bao gồm sàng)
 • Kích thước: 890 x 610 x 740 mm (D x W x H)

Hình 11: Máy sàng ray phòng thí nghiệm, sàng 3 kg, mẫu khô, dòng W.S. TYLER® Ro-Tap® RX-29-10

E. Thiết bị làm sạch sàng ray bằng sóng siêu âm:

Thiết bị làm sạch sàng ray bằng siêu âm (cho sàng ø≤230mm)

Model: USC 200 (code: 541035)

Hãng sản xuất: Haver & Boecker – Đức

Xuất xứ: Đức

Hình 12: USC 200 (code: 541035)

Thiết bị làm sạch sàng ray bằng siêu âm (cho sàng ø≤500mm)

Model: USC 500 (code: 541732)

Hãng sản xuất: Haver & Boecker – Đức

Xuất xứ: Đức

 

Hình 13: USC 500 (code: 541732)

Thiết bị làm sạch sàng ray bằng siêu âm (cho sàng ø≤500mm), 5 sàng

Model: USC 200 multi (code: 540039)

Hãng sản xuất: Haver & Boecker – Đức

Xuất xứ: Đức

 

Hình 15: USC 200 multi (code: 540039)

 

 

Các sản phẩm Máy sàng ray mẫu ướt – máy sàng ray mẫu khô phòng thí nghiệm hãng HAVER & BOECKER – Đức được cung cấp bởi:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

Địa chỉ: 76 Bắc Hải, P. 06, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xưởng nội thất: 257/83 Ấp 2 – Đông Thạnh – Hóc Môn – Tp. HCM
Điện thoại: (028) 66 870 870 | Fax: (028) 62 557 416
Hotline: 0948 870 870 (Mr. Long) – 0926 870 870 (Mr. Lợi) – 0948 870 871 (Mr. Dũng) 
Email: info@technovn.net – sales@furnilab.vn
Web: http://www.technovn.net – http://furnilab.vn/ – http://www.technoshop.v