WD6010M

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ y tế WD7010M EN15883,234 lít, cửa đơn kiểu trượt
Nhiệt độ rửa đến 95 ° C – khử khuẩn bằng nhiệt giúp kháng khuẩn