Tag Archives: SEAL

Máy phân tích dòng chảy liên tục CFA AA3HR (Continuous Segmented Flow Analyzer) Model: AUTOANALYZER 3 Hãng sản xuất: SEAL ANALYTICAL – Mỹ Xuất xứ: Mỹ Brochure tiếng Anh: Brochure CFA AUTOANALYZER 3 SEAL. Eng Brochure tiếng Việt: Brochure hệ...  Xem chi tiết

Máy phân tích dòng chảy liên tục CFA (Continuous Segmented Flow Analyzer) Model: QuAAtro39 Hãng sản xuất: SEAL ANALYTICAL – Mỹ Xuất xứ: Mỹ + Brochure QuAAtro39: https://www.seal-analytical.com/Portals/0/QuAAtro/918-QuAAtro39%20Segmented%20Flow%20Analyzer%20_brochure_web.pdf Tiêu chuẩn ứng dụng: TCVN 7723 : 2007 hoặc ISO 14403 :...  Xem chi tiết