Máy phân tích dòng chảy liên tục CFA AA3HR (Continuous Segmented Flow Analyzer) Model: AUTOANALYZER 3

Máy phân tích dòng chảy liên tục CFA AA3HR (Continuous Segmented Flow Analyzer)

Model: AUTOANALYZER 3

Hãng sản xuất: SEAL ANALYTICAL – Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

phân tích dòng liên tục CFA AUTOANALYZER 3

Phân tích dòng liên tục CFA AUTOANALYZER 3

Brochure tiếng Anh: Brochure CFA AUTOANALYZER 3 SEAL. Eng

Brochure tiếng Việt: Brochure hệ thống phân tích dòng CFA AUTOANALYZER 3 hãng SEAL (Mỹ). Viet

 • Ứng dụng Máy phân tích dòng chảy liên tục CFA AA3HR : được sử dụng rộng rãi trong phân tích mẫu môi trường, như nước mặt, nước ngầm, nước thải, nước uống và nước biển.
 • Các chỉ tiêu có thể phân tích Máy phân tích dòng chảy liên tục CFA AA3HR: xyanua, phenol, sunfua, amoni, tổng nitơ, nitrit + nitrat, tổng photpho, chất hoạt động bề mặt, …
 • +++ Link tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9244:2012 | Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9244:2012 (ISO 16264:2002) về Chất lượng đất – Xác định Silicat hòa tan bằng phân tích dòng (FIA và CFA) và đo phổ: https://vanbanphapluat.co/tcvn-9244-2012-chat-luong-nuoc-xac-dinh-silicat-hoa-tan
 • +++ Link tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7723:2007 | Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7723:2007 (ISO 14403 : 2002) về Chất lượng nước – Xác định cyanua tổng số và cyanua tự do bằng phân tích dòng chảy liên tục: https://vanbanphapluat.co/tcvn-7723-2007-chat-luong-nuoc-xac-dinh-cyanua-tong-so-va-cyanua-tu-do
  • ISO 11732:2005: Xác định hàm lượng Ammonium (NH4+)
  • ISO 29441:2010: Xác định hàm lượng Tổng nitrogen (TN) với phá mẫu bằng UV inline.
  • ISO 13395:1996: Xác định hàm lượng Nitrite (NO2-) và Nitrate (NO3-)
  • ISO 15681:2003: Xác định hàm lượng Ortho-phosphate (PO43-) và Tổng phosphorus (TP) với phá mẫu thủ công.
  • ISO 22743:2006: Xác định hàm lượng Sulfate (SO42-)
  • ISO 14402:1999: Xác định Tổng Phenol
  • ISO 14403:2012: Xác định hàm lượng Cyanide với phá mẫu bằng UV inline.
  • ISO 16265:2009: Xác định hàm lương chất hoạt động bề mặt (MBAS)
  • ISO 23913:2006: Xác định hàm lượng Chromium VI (Cr6+)
  • ISO 15682:2000: Xác định hàm lượng Chloride (Cl-)
  • ISO/TS 17951 :2016: Xác định hàm lượng Fluoride (F-)
  • ISO 16264:2002: Xác định hàm lượng Silicate (SiO2)
 • ƯU ĐIỂM:
  • Hoạt động hoàn toàn tự động
  • Giới hạn phát hiện thấp
  • 40 – 100 mẫu mỗi giờ
  • Hơn 700 ứng dụng
  • Tiêu thụ thuốc thử thấp
  • Tương thích với tất cả các hệ thống AutoAnalyzer II Thay đổi phương thức nhanh
  • Nhiều phương thức được phê duyệt chính thức
  • Phạm vi: pha loãng hiếm khi cần thiết

 

Hỗ Trợ Khách Hàng:

+ Tổng đài hỗ Trợ Khách Hàng: 1900066870
+ Hotline: 0948 870 870 – (028). 66 870870 – (024). 85 871871
HCM office:
+ Mr. Long – 0948 870870 | long.nguyen@technovn.net
+ Mr. Vũ – 0814 870870 | vu.tran@technovn.net
+ Mr. Hải – 0845 870870 | hai.tran@technovn.net
+ Mr. An – 0941 663300 | tranan@technovn.net

HN office:
+ Mr. Long – 0948 870870 | long.nguyen@technovn.net
+ Mr. Chí – 0848 663300 | chi.nguyen@technovn.net
+ Mr. Phú – 0837663300 | phu.tran@technovn.net