Smeg-GW7010-dim

Kích thước máy rửa khử khuẩn dụng cụ WD7010

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sấy khô tự động 234 lít, cửa kép kiểu trượt
Model: WD7010

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sấy khô tự động 234 lít, cửa kép kiểu trượt
Model: WD7010