SMEG_WD7010 CSSD

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sấy khô tự động 234 lít, cửa kép kiểu trượt Model: WD7010

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sấy khô tự động 234 lít, cửa kép kiểu trượt Model: WD7010

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sấy khô tự động 234 lít, cửa kép kiểu trượt Model: WD7010