Smeg-WD7015

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sấy khô tự động 348 lít, cửa kép
Model: WD7015

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sấy khô tự động 348 lít, cửa kép
Model: WD7015